Tin tức và Sự kiện

Thư viện ảnh

Giới thiệu

Giới thiệu chung

Khoa Kiến trúc và Quy hoạch thành lập năm 1967. Khoa Kiến trúc và Quy hoạch là khoa luôn đi đầu trong việc đổi mới đào tạo, mở rộng hợp tác trong nước, quốc tế và các hoạt động ngoại khóa của sinh viên.
- Hướng tới chuẩn đầu ra Quốc tế
Nhằm hướng tới chuẩn đầu ra Quốc tế và đổi mới chương trình đào tạo của khoa theo hướng tiếp cận CDIO (viết tắt của các từ: Conceive - hình thành ý tưởng, Design - thiết kế,  Implement – triển khai và Operate - vận hành) ...

Tuyển sinh 2021

Thông tin tuyển sinh cách ngành khoa Kiến trúc và Quy hoạch năm 2021

 • NGÀNH KIẾN TRÚC - CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

  Kiến trúc Cảnh quan là lĩnh vực chuyên môn khoa học tổng hợp, ứng dụng hài hoà các nguyên lý về khoa học và nghệ thuật, có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều lĩnh vực khác nhau để giải quyết những vấn đề

  Xem chi tiết
 • NGÀNH KIẾN TRÚC - CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC CÔNG NGHỆ

  Chuyên ngành Kiến trúc Công nghệ được xây dựng theo phương pháp tiếp cận CDIO nhằm đào tạo ra các KTS có đầy đủ kiến thức và kỹ năng để có thể thực hiện các dịch vụ kiến trúc và các hoạt động

  Xem chi tiết
 • NGÀNH KIẾN TRÚC - CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC NỘI THẤT

  Kiến trúc Nội thất là một ngành đặc thù nằm giữa hai lĩnh vực nghệ thuật và kỹ thuật, nó bao gồm thiết kế kiến trúc sắp xếp tổ chức không gian và thiết kế trang trí Nội thất chuyên nghiệp trên nền tảng

  Xem chi tiết
 • NGÀNH QUY HOẠCH VÙNG VÀ ĐÔ THỊ

  Quy hoạch vùng và đô thị là ngành đào tạo về quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn. Đó là tổ chức hoặc định hướng tổ chức không gian vùng,.....

  Xem chi tiết
 • NGÀNH QUY HOẠCH VÙNG VÀ ĐÔ THỊ, CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC

  Chuyên ngành Quy hoạch - Kiến trúc đào tạo các kiến trúc sư quy hoạch làm việc trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, nông thôn và lĩnh vực kiến trúc

  Xem chi tiết
 • NGÀNH KIẾN TRÚC

  Kiến trúc là một ngành đặc thù nằm giữa hai lĩnh vực nghệ thuật và kỹ thuật liên quan đến việc tổ chức sắp xếp không gian, lập hồ sơ thiết kế các công trình kiến trúc.

  Xem chi tiết